Živnosť

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom.

Živnosť môže prevádzkovať fyzická alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené zákonom.


Vyhľadávanie

Úrady

Online

Živnostenský register

Živnostenský register - verejný charakter živnostenského registra oprávňuje každého, aby požiadal registrový súd o úradný výpis bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem.ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER - Slovenskej Republiky


ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER - Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Vyhľadanie podnikateľského subjektu - priezviska a mena osoby

Priezvisko :
* nutné vyplniť
Meno :
* nutné vyplniť
Obec :
Ulica :
Číslo :

                                                                 

TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist